Kulkoppling och påskjut

Skulle det vara så att du behöver en kulkoppling eller en påskjutsbroms till din släpvagn? Då ska du vända dig till Valeryd. Vi tillverkar högkvalitativa påskjutare och kulkopplingar som passar till de flesta vagnar och kärror som finns på marknaden. Med oss vid din sida kan du känna dig trygg hela vägen.

Kulkoppling/Kulhandske

Bland Valeryds produktsortiment finns även kulkoppling för bromsade släpvagnar 750-3500kg och obromsade släpvagnar 750–1200kg. Skulle det vara så att det finns osäkerhet kring om kulkopplingen passar din släpkärra så kan det enkelt ordnas till. Det är bara att söka fram på hemsidan med registreringsnumret på din släpkärra.

Påskjutsbroms

Ibland finns det exempel på genial teknik som kan få en att häpna och en påskjutsbroms är ett sådant exempel. En broms av det här slaget bromsar en släpvagn med hjälp av släpvagnens egen vikt. Valeryds påskjutare används med fördel på bromsade släp och vagnar från 950 till 3500kg. Vill du ha ytterligare information om vad som passar bäst för dig är det bara att ta kontakt. Vi hjälper dig mer än gärna.

Mer info:

Själva påskjutaren sitter fast i bilen via kulhandsken. Tekniken med den här konstruktionen är att kulhandsken sitter fast i ett rör som kan röra sig fram och tillbaka, vilket gör att när bilen bromsar så trycks påskjutaren ihop. Påskjutare och hjulbroms sitter ihop via bromsöverföringen. Kraften som uppstår överförs från röret i påskjutaren till hjulbromsen via wires och stänger. Kraften som genereras i påskjutaren aktiverar bromsmekanismen i hjulbromsen. Då uppstår en friktion mellan bromstrumma som sitter fast på själva hjulet och bromsbackarna. Den här friktionen gör att släpvagnens fart minskas och ekipaget bromsar in. En genialisk lösning som underlättar så mycket i arbetet av att transportera något från punkt A till punkt B.